Preverite, koliko zna૩lometrina za prevoz na slu宥m potovanju in kilometrina za prevoz na delo in z dela

KILOMETRINE 2010, 2011 in 2012

Uredba o vipovra詬 stroﶠv zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne v嶡jo v dav讯 osnovo v letu od 1. 8. 2008 dalje, dolo衼/a>

Objavljeno: Uradni list RS 140/2006 z dne 29. 12. 2006 in dopolnitve v Uradnem listu 76/2008 z dne 25. 7. 2008. Neuradni 詳topis Uredbe

3. 謥n

Na vrh

(prevoz na delo in z dela)

(1) Povra詬o stroﶠza prevoz na delo in z dela se ne v嶡 v dav讯 osnovo dohodka iz delovnega razmerja, do vistroﶠjavnega prevoza od obi衪nemu prebivali堮ajbli姡 postajaliᠤo mesta opravljanja dela, 襠je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemal襶ega obi衪nega prebivaliᮼ/p>

(2) Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se za讥 opravljati. Obi衪no prebivali堰o tej uredbi je prebivali堤elojemalca, ki je najbli堭estu opravljanja dela. Drugo prebivali堤elojemalca je obi衪no prebivali堰o tej uredbi le, 襠se delojemalec od tam vsaj 鲩krat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.

(3) Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene, razen prevoza, ki se opravlja z osebnim ali s kombiniranim vozilom. Javno prevozno sredstvo po tej uredbi je prevozno sredstvo, s katerim se opravlja javni prevoz. Postajali堰o tej uredbi je mesto, kjer je mogo襠uporabiti javno prevozno sredstvo in je kot tako dolo襮o v aktih prevoznika.

(4) ȥ je najbli堰ostajali堯d obi衪nega prebivaliᠯddaljeno ve蠫ot en kilometer, se v dav讯 osnovo poleg povra詬a stroﶠiz prvega odstavka ne v嶡 povra詬o stroﶠprevoza do vi0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med obi衪nim prebivali孠in le-temu najbli魠postajali孮

(5) ȥ delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, se v dav讯 osnovo, ne glede na tretji in 襴rti odstavek tega 謥na, ne v嶡 povra詬o stroﶠprevoza do vi0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med obi衪nim prebivali孠in mestom opravljanja dela.

(6) Za dolo衮je oddaljenosti v skladu s tem 謥nom se upo嶡jo najkraj௢i衪ne cestne povezave.

(7) ȥ ima delojemalec pravico do uporabe slu宥ga vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo slu宥ga vozila zagotovi tudi gorivo, se povra詬o stroﶠza prevoz na delo v嶡 v dav讯 osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

(8) Delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, se ne glede na prvi, tretji, 襴rti in peti odstavek tega 謥na, prizna stro렰revoza na delo in z dela do vi0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med obi衪nim prebivali孠in mestom opravljanja dela.

5. 謥n

Na vrh

(prevoz na slu宥m potovanju)

(1) Povra詬o stroﶠprevoza na slu宥m potovanju se ne v嶡 v dav讯 osnovo dohodka iz delovnega razmerja do videjanskih stroﶠza prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene ali za najem osebnega avtomobila.

(2) Za povra詬o stroﶠprevoza na slu宥m potovanju se 媥 tudi povra詬o stroﶠza takse (letali場akse, peronske karte in podobno), povra詬o stroﶠza gorivo, 襠se uporablja slu宯 vozilo, cestnine in parkirnine ter povra詬o stroﶠza prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.

(3) V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se povra詬o stroﶠprevoza na slu宥m potovanju ne v嶡 v dav讯 osnovo do vi0,37 eura za vsak prevoilometer.

Kilometrine od 1. 1. 2010 dalje

Kilometrine po uredbi, objavljeni v URL 140/2006 in Uredbi o vipovra詬 stroﶠv zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne v嶡jo v dav讯 osnovo (URL 76/2008 z dne 25.7.2008) - neuradni 詳topis.

Na vrh

Od - do prevoz na slu宥m potovanju prevoz na delo in z dela
od 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010 0,37 EUR 0,18 EUR
od 1. 1. 2011 - 0,37 EUR 0,18 EUR

Kilometrine, kot bi bile po stari uredbi, ki je veljala do 31. 12. 2004 - samo za podjetja, ki povra詬a izpla赪ejo glede na kolektivne pogodbe, ki se sklicujejo ஡ staro uredbo.

Na vrh

Od - do

prevoz na slu宥m potovanju

30 % cene neosvin讥ga m. bencina 95. oktanov

Cena goriva (95 oktanov)

prevoz na delo in z dela

15 % cene neosvin讥ga m. bencina 95. oktanov

1. 1. 2010 - 11. 1. 2010 0,33 (0,3348) 1,116 0,17 (0,1737)
12. 1. 2010 - 25. 1. 2010 0,35 (0,3474) 1,158 0,17 (0,1674)
26. 1. 2010 - 9. 2. 2010 0,35 (0,3456) 1,152 0,17 (0,1728)
10. 2. 2010 - 22. 2. 2010 0,35 (0,3471) 1,157 0,17 (0,1736)
23. 2. 2010 - 8. 3. 2010 0,35 (0,3462) 1,154 0,17 (0,1731)
9. 3. 2010 - 22. 3. 2010 0,35 (0,3519) 1,173 0,18 (0,1760)
23. 3. 2010 - 6. 4. 2010 0,36 (0,3582) 1,194 0,18 (0,1791)
7. 4. 2010 - 19. 4. 2010 0,36 (0,3612) 1,204 0,18 (0,1806)
20. 4. 2010 - 3. 5. 2010 0,36 (0,3633) 1,211 0,18 (0,1817)
4. 5. 2010 - 31. 5. 2010 0,36 (0,3645) 1,215 0,18 (0,1823)
1. 6. 2010 - 14. 6. 2010 0,36 (0,3576) 1,192 0,18 (0,1788)
15. 6. 2010 - 28. 6. 2010 0,36 (0,3639) 1,213 0,18 (0,1820)
29. 6. 2010 - 12. 7. 2010 0,37 (0,3669) 1,223 0,18 (0,1835)
13. 7. 2010 - 26. 7. 2010 0,37 (0,3651) 1,217 0,18 (0,1826)
27. 7. 2010 - 23. 8. 2010 0,36 (0,3648) 1,216 0,18 (0,1824)
24. 8. 2010 - 6. 9. 2010 0,36 (0,3588) 1,196 0,18 (0,1794)
7. 9. 2010 - 20. 9. 2010 0,36 (0,3606) 1,202 0,18 (0,1803)
21. 9. 2010 - 18. 10. 2010 0,36 (0,3633) 1,211 0,18 (0,1817)
19. 10. 2010 - 2. 11. 2010 0,37 (0,3684) 1,228 0,18 (0,1843)
3. 11. 2010 - 15. 11. 2010 0,36 (0,3642) 1,214 0,18 (0,1821)
16. 11. 2010 - 29. 11. 2010 0,37 (0,3687) 1,229 0,18 (0,1844)
30. 11. 2010 - 13. 12. 2010 0,37 (0,3714) 1,238 0,19 (0,1857)
14. 12. 2010 - 27. 12. 2010 0,38 (0,3786) 1,262 0,19 (0,1893)
28. 12. 2010 - 10. 1. 2011 0,38 (0,3789) 1,263 0,19 (0,1895)
11. 1. 2011 - 21. 3. 2011 0,38 (0,3837) 1,279 0,19 (0,1919)
22. 3. 2011 - 4. 4. 2011 0,38 (0,3834) 1,278 0,19 (0,1917)
5. 4. 2011 - 3. 4. 2011 0,39 (0,3876) 1,292 0,19 (0,1938)
4. 5. 2011 - 16. 5. 2011 0,39 (0,3921) 1,307 0,20 (0,1961)
17. 5. 2011 - 30. 5. 2011 0,39 (0,3885) 1,295 0,19 (0,1943)
31. 5. 2011 - 13. 6. 2011 0,38 (0,3834) 1,278 0,19 (0,1917)
14. 6. 2011 - 27. 6. 2011 0,38 (0,3792) 1,264 0,19 (0,1896)
28. 6. 2011 - 11. 7. 2011 0,38 (0,3765) 1,255 0,19 (0,1883)
12. 7. 2011 - 25. 7. 2011 0,38 (0,3792) 1,264 0,19 (0,1896)
26. 7. 2011 - 3. 10. 2011 0,39 (0,3861) 1,287 0,19 (0,1931)
4. 10. 2011 - 17. 10. 2011 0,39 (0,3939) 1,313 0,20 (0,1969)
18. 10. 2011 - 12. 12. 2011 0,40 (0,3960) 1,320 0,20 (0,1980)
13. 12. 2011 - 27. 12. 2011 0,40 (0,3984) 1,328 0,20 (0,1992)
28. 12. 2011 - 9. 1. 2011 0,40 (0,4026) 1,342 0,20 (0,2013)
10. 1. 2012 - 23. 1. 2012 0,41 (0,4140) 1,380 0,21 (0,2070)
24. 1. 2012 - 6. 2. 2012 0,42 (0,4218) 1,406 0,21 (0,2109)
7. 2. 2012 - 20. 2. 2012 0,42 (0,4236) 1,412 0,21 (0,2118)
21. 2. 2012 - 5. 3. 2012 0,43 (0,4314) 1,438 0,22 (0,2157)
6. 3. 2012 - 19. 3. 2012 0,44 (0,4389) 1,463 0,22 (0,2195)
20. 3. 2012 - 2. 4. 2012 0,45 (0,4479) 1,493 0,22 (0,22395)
3. 4. 2012 - 16. 4. 2012 0,46 (0,4584) 1,528 0,23 (0,2292)
17. 4. 2012 - 30. 4. 2012 0,46 (0,4608) 1,536 0,23 (0,2304)
1. 5. 2012 - 14. 5. 2012 0,45 (0,4464) 1,488 0,22 (0,2232)
15. 5. 2012 - 28. 5. 2012 0,43 (0,4305) 1,435 0,22 (0,2153)
29. 5. 2012 - 11.6.2012 0,43 (0,4281) 1,427 0,21 (0,2011)
12. 6. 2012 - 26. 6. 2012 0,42 (0,4242) 1,414 0,21 (0,2121)
27. 6. 2012 - 0,41 (0,4122) 1,374 0,21 (0,2061)

KILOMETRINE 2009

Uredba o vipovra詬 stroﶠv zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne v嶡jo v dav讯 osnovo v letu od 1. 8. 2008 dalje, dolo衼/a>

Objavljeno: Uradni list RS 140/2006 z dne 29. 12. 2006 in dopolnitve v Uradnem listu 76/2008 z dne 25.7.2008. Neuradni 詳topis Uredbe

3. 謥n

Na vrh

(prevoz na delo in z dela)

(1) Povra詬o stroﶠza prevoz na delo in z dela se ne v嶡 v dav讯 osnovo dohodka iz delovnega razmerja, do vistroﶠjavnega prevoza od obi衪nemu prebivali堮ajbli姡 postajaliᠤo mesta opravljanja dela, 襠je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemal襶ega obi衪nega prebivaliᮼ/p>

(2) Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se za讥 opravljati. Obi衪no prebivali堰o tej uredbi je prebivali堤elojemalca, ki je najbli堭estu opravljanja dela. Drugo prebivali堤elojemalca je obi衪no prebivali堰o tej uredbi le, 襠se delojemalec od tam vsaj 鲩krat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.

(3) Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene, razen prevoza, ki se opravlja z osebnim ali s kombiniranim vozilom. Javno prevozno sredstvo po tej uredbi je prevozno sredstvo, s katerim se opravlja javni prevoz. Postajali堰o tej uredbi je mesto, kjer je mogo襠uporabiti javno prevozno sredstvo in je kot tako dolo襮o v aktih prevoznika.

(4) ȥ je najbli堰ostajali堯d obi衪nega prebivaliᠯddaljeno ve蠫ot en kilometer, se v dav讯 osnovo poleg povra詬a stroﶠiz prvega odstavka ne v嶡 povra詬o stroﶠprevoza do vi0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med obi衪nim prebivali孠in le-temu najbli魠postajali孮

(5) ȥ delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, se v dav讯 osnovo, ne glede na tretji in 襴rti odstavek tega 謥na, ne v嶡 povra詬o stroﶠprevoza do vi0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med obi衪nim prebivali孠in mestom opravljanja dela.

(6) Za dolo衮je oddaljenosti v skladu s tem 謥nom se upo嶡jo najkraj௢i衪ne cestne povezave.

(7) ȥ ima delojemalec pravico do uporabe slu宥ga vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo slu宥ga vozila zagotovi tudi gorivo, se povra詬o stroﶠza prevoz na delo v嶡 v dav讯 osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

(8) Delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, se ne glede na prvi, tretji, 襴rti in peti odstavek tega 謥na, prizna stro렰revoza na delo in z dela do vi0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med obi衪nim prebivali孠in mestom opravljanja dela.

5. 謥n

Na vrh

(prevoz na slu宥m potovanju)

(1) Povra詬o stroﶠprevoza na slu宥m potovanju se ne v嶡 v dav讯 osnovo dohodka iz delovnega razmerja do videjanskih stroﶠza prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene ali za najem osebnega avtomobila.

(2) Za povra詬o stroﶠprevoza na slu宥m potovanju se 媥 tudi povra詬o stroﶠza takse (letali場akse, peronske karte in podobno), povra詬o stroﶠza gorivo, 襠se uporablja slu宯 vozilo, cestnine in parkirnine ter povra詬o stroﶠza prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.

(3) V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se povra詬o stroﶠprevoza na slu宥m potovanju ne v嶡 v dav讯 osnovo do vi0,37 eura za vsak prevoilometer.

Kilometrine od 1. 1. 2009 dalje

Kilometrine po uredbi, objavljeni v URL 140/2006 in Uredbi o vipovra詬 stroﶠv zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne v嶡jo v dav讯 osnovo (URL 76/2008 z dne 25.7.2008) - neuradni 詳topis.

Na vrh

Od - do prevoz na slu宥m potovanju prevoz na delo in z dela
od 1. 1. 2009 - 0,37 EUR 0,18 EUR

Kilometrine, kot bi bile po stari uredbi, ki je veljala do 31. 12. 2004 - samo za podjetja, ki povra詬a izpla赪ejo glede na kolektivne pogodbe, ki se sklicujejo ஡ staro uredbo.

Na vrh

Od - do

prevoz na slu宥m potovanju

30 % cene neosvin讥ga m. bencina 95. oktanov

Cena goriva (95 oktanov)

prevoz na delo in z dela

15 % cene neosvin讥ga m. bencina 95. oktanov

1. 1. 2009 - 12. 1. 2009 0,25 0,827 0,12
13. 1. 2009 - 26. 1. 2009 0,27 0,906 0,14
27. 1. 2009 - 9. 2. 2009 0,28 0,941 0,14
10. 2. 2009 - 23. 2. 2009 0,29 0,965 0,14
24. 2. 2009 - 9. 3. 2009 0,29 0,960 0,14
10. 3. 2009 - 6. 4. 2009 0,29 0,960 0,14
7. 4. 2009 - 20. 4. 2009 0,30 0,996 0,15
21. 4. 2009 - 4. 5. 2009 0,30 1,008 0,15
5. 5. 2009 - 6. 5. 2009 0,30 1,010 0,15
6. 5. 2009 - 18. 5. 2009 0,30 1,010 0,15
19. 5. 2009 - 1. 6. 2009 0,31 1,047 0,16
2. 6. 2009 - 15. 6. 2009 0,32 1,081 0,16
16. 6. 2009 - 29. 6. 2009 0,33 1,106 0,17
30. 6. 2009 - 13. 7. 2009 0,33 1,107 0,17
14. 7. 2009 - 27. 7. 2009 0,33 1,100 0,17
28. 7. 2009 - 10. 8. 2009 0,33 1,099 0,16
11. 8. 2009 - 24. 8. 2009 0,34 1,146 0,17
25. 8. 2009 - 7. 9. 2009 0,34 1,142 0,17
8. 9. 2009 - 21. 9. 2009 0,34 1,117 0,17
22. 9. 2009 -5. 10. 2009 0,33 1,100 0,17
6. 10. 2009 - 19. 10. 2009 0,32 1,079 0,16
20. 10. 2009 - 2. 11. 2009 0,33 1,099 0,16
3. 11. 2009 - 16. 11. 2009 0,34 1,135 0,17
17. 11. 2009 - 14. 12. 2009 0,34 1,125 0,17
15. 12. 2009 - 28. 12. 2009 0,33 1,115 0,17
29. 12. 2009 - 31. 12. 2009 0,33 (0,3348) 1,116 0,17 (0,1674)